Mapes impresos a la carta

Si els mapes impresos disponibles no s'ajusten a les vostres necessitats, al Centre d'Atenció a l'Usuari n'imprimim de personalitzats, podent escollir l'escala, la grandària i l'àrea del vostre interès.

 

Productes disponibles:

  • Base topogràfica de Catalunya 1:5 000
  • Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000
  • Base topogràfica de Catalunya 1:25 000
  • Ortofotomapa de Catalunya 1:2 500
  • Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000
  • Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000

Grandàries i preus (IVA inclòs):

  • DIN-A2 (42,0 x 59,4 cm): 10,00 €
  • DIN-A1 (59,4 x 84,1 cm): 12,00 €