Captació de dades

Per a més informació, envieu un correu electrònic a icgc@icgc.cat

 

Tipus de dades

Fotografies aèries en l'espectre visible i l'infraroig proper

 

Punts 3D del territori (diverses densitats)

 

Dades en diferents bandes de l'espectre electromagnètic

 

Radiàncies i temperatures

 

Recursos tècnics

L'ICGC disposa de 3 avions i diferents sensors per a captar dades sobre el territori.

Més detalls