Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catIDEC

2013

Guimet, J. (2013): Infraestructures de dades espacials: On som? Cap on anem?
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVIII, núm. 47. Barcelona.

Guimet, J. (2013): Treball cooperatiu en xarxa: el nou paradigma de les Infraestructures de Dades Espacials (IDE)
Butlletí Innovació i Recerca, DTES, núm. 10. Barcelona.
Treball cooperatiu en xarxa: el nou paradigma de les Infraestructures de Dades Espacials (IDE)

2012

Guimet, J. (2012): City of the future. Technology and social participation as fundamentals for a new conception of city design and management
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVII, núm. 45.
Font: UIA 2011 Congress. Presentacio a la Sessió núm. 2: How the city and land development should be designed from now on?. Tokyo, 2011.

Guimet, J. (2012): Cap a les infraestructures de recursos de geoinformació
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVII, núm. 44.
Font: II Jornadas Ibericas de Infraestructuras de Datos Espaciales. Barcelona, 2011.

Guimet, J., Pascual, V. (2012): Socio-Economic Impact of the Spatial Data Infrastructure of Catalonia (II). Updating the first report
Proceedings Conferencia INSPIRE 2012. Istambul.

Guimet, J. (et al) (2012): Evaluación de una IDE desde su caracterización hasta su impacto en la sociedad
Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales, cap. 35, pàg. 443-452.
ISBN 987-84-939196-6-7

Guimet, J. (2012): Datos geográficos: tratamiento y explotación – Debate
Boletín CLIP de SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información), núm. 65.

Pascual, V. (2012): User-Friendly Geoportal Interfaces for Geospatial Resource Discovery
Discovery of Geospatial Resources : Methodologies, Technologies, and Emergent Applications, capítol 13, 16 pàg. ISBN13: 9781466609457.

Pascual, V. (2012): Indexació semàntica per a les cerques al catàleg de metadades: cap a un cercador minimalista
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVII, núm. 44.
II Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales. Barcelona, 2011.

2011

Barea, M., Carrara, P., Guimet, J., Koukourouvli, N., Pascual, V., Pepe, M., Redondo, M., Simos, D., Vaitis, M. (2011): The development of a trans-national academic SDI: Experiences, realisations and perspectives.
Proceedings of INSPIRE Conference 2011. Edimburg.

Guimet, J. (2011): Cap a les infraestructures de recursos de la geoinformació.
Proceedings de les II Jornades Ibèriques d’Infraestructures de Dades Espacials. Barcelona.

Guimet, J. (2011): City of the future. Technology and social participation as fundamentals for a new conception of city design and management .
Proceedings of UIA 2011 Congress, Session 2: “How the city and land development should be designed from now on?, Tokio.

Guimet, J.: Collaborative consumption i les infraestructures de dades espacials .
El blog de Localred, 4 de març de 2011.

2010

Guimet, J.: Tecnologies de la informació geospacial: apunts sobre un subsector tecnològic en creixement
ENGINYERS, núm. 24, pàg. 28-31. Col·legi Enginyers Industrials Catalunya ' Demarcació Lleida. Lleida, desembre 2010.

2009

Guimet, J.: Economy of the Spatial Data Infrastructures
Revista electrònica MAGAZINE V1. Març 2009.

Guimet, J.: Economia de les infraestructures de dades espacials. Valen la pena?
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 36. ICC. Barcelona, juny 2009.

Guimet, J.: Creación de conocimiento geográfico por el usuario. El papel de las IDE's y de las Plataformas de Recursos de Geoinformación
Revista Mapping, núm. 134. Madrid, juny 2009.

Guimet, J., Compta, I., Wachowicz, M.: La Sociedad de la (Geo)Información
Revista Novàtica, núm. 198, pàg. 6-8. Març-abril 2009.

2007-2008

Carrara, P., Guimet, J., Vaitis, M. N., Barea, M., Redondo, M.: Research Results for Small Areas: a Universe of Geo-information in a thematic SDI
Ec-gis2007. Oporto, 2007.

Guimet, J.: Participation of local authorities in the Catalan SDI
GIS4EU Newsletter, núm. 2, pàg. 4-6. 2008.

2005-2006

Colomer, J. L.: La Infraestructura de Datos Espaciales de Catalunya (IDEC): situación y perspectivas
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Colòmbia, agost 2005.

Guimet, J.: New markets, new ways to sale and copyrights in the SDI framework
Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña, 2005.

Granell, C., Díaz, L., Esbrí, M. A., Gould, M., Lladós, A.: Contribuciones de una IDE a la e-Ciencia: Proyecto AWARE
III Jornadas técnicas de la Infraestructura de Datos Espaciales de España. Castelló de la Plana, octubre 2006

2003-2004

Escriu, J.: Estudios de relación y conexión entre los elementos de metadatos de las normas ISO 19115 y DUBLIN CORE, e ISO 19115 y MARC21
Proceedings de les JIDEE 2004 - Jornadas Técnicas de la IDE de España. Saragossa, 2004.

Guimet, J.: The process of creation of the spatial data infrastructure of Catalonia (CSDI/IDEC): Inertia and sinertia
Proceedings del 9th EC GI & GIS Worshop. La Corunya, 2003.
Revista Mapping, núm. 86, addenda monográfica. Madrid, 2003.

Guimet, J.: Internet, información y territorio
Proceedings del 1er Congreso Internacional sobre Territorio y Ciudad. La metrópolis presente y futura. Barcelona, 2003.

Guimet, J.: Territori, informació i enginyeria
Revista Enginyers, núm. 4, pàg. 22-25. Lleida, 2004.

Guimet, J.: Cercant informació geospacial a la Web : resultats utilitzant Google
Publicació a la web de l'IDEC.

Guimet, J.: Four rules to set up a basic (local) SDI: The process of creation of the spatial data infrastructure of Catalonia (CSDI/IDEC). Experiences and conclusions
Proceedings del GSDI-7. Bangalore, 2004.

Pascual, V.: Stupid problems dealing with standards
Proceedings del 9th EC GI & GIS Worshop. La Corunya, 2003.

Xirgu, D.: Generating Metadata: Saving Money in the Organizations
Proceedings del 9th EC GI & GIS Worshop. La Corunya, 2003.


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D