Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Mapes escolars i divulgació  >   Articles tècnics i informes  >   Geodèsia

Geodèsia

2012

Grau, J., Bosch, E., Talaya, J. (2012): La transición de la geoinformación oficial a ETRS89 en Catalunya.
Revista Catalana de Geografia, IV època, vol. XVII, núm. 45.
Font: 9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

2011

Grau, J., Bosch, E., Talaya, J. (2011): La transición de la geoinformación oficial a ETRS89 en Catalunya.
9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Martínez-Benjamín, J. J., Ortiz, M. À., Ruiz, A., Bosch, E., Térmens, A., Martínez, M., Martínez, X., Pérez, B., Rodríguez, G., Pros, F., Gili, J., Tapia, A., López, R. (2011): Implementación CGPS y altimetría en los Puertos de Ibiza, l’Estartit y Barcelona para monitorización del nivel del mar.
Revista de Teledetección, núm. 36, pàg. 20-25.

Térmens, A., Martínez-Benjamín, J. J.: Comparison of several geoid models over the Western Mediterranean sea
Proceedings de la 4th International GOCE User Workshop. Munic, març-abril, 2011.
Revista Catalana de Geografia, IV època, vol. XVI, núm. 43.

2009

Grau, J., Bosch, E.: Canvi de sistema de referència ED50 a ETRS89.
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 36. ICC. Barcelona, juny 2009.

2007-2008

Parareda, C., Soro, M., Bosch, E., Térmens, A.: Un año de experiencias con el servicio RTKAT.
7a Setmana Geomàtica. Barcelona, 20-23 febrer 2007.

2005-2006

Térmens, A., Colomina, I.: Network Approach versus State-space Approach for Strapdown Inertial Kinematic Gravimetry.
International Association of Geodesy Symposia. IAG, vol. 129, pàg. 107-112. 2005.

2003-2004

Baron, A., Talaya, J.: Utilización de enlaces de latencia media (>5s) para RTK
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer 2003.

Cabré, M., Térmens, A., Moysset, M., Soro, M., Ortiz, M. À., Talaya, J.: XdA: Red de nivelación de Cataluña
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer 2003.

Parareda, C., Bosch, E., Térmens, A., Ortiz, M. À., Talaya, J.: CATNET: Servicios de posicionamiento de alta precisión y su integración en las nuevas tecnologías de la información
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer 2003.

Soro, M., Térmens, A., Ortiz, M. À., Talaya, J.: XU: Red utilitaria de Cataluña
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer 2003.

2001-2002

Alamús, R., Baron, A., Talaya, J.: Integrated sensor orientation at ICC, mathematical models and experiences
Proceedings of the OEEPE Workshop "Integrated Sensor Orientation". Hannover, 2001.

Haase, J., Calais, E., Talaya, J., Rius, A., Vespe, F., Santangelo, R., Huang, X.-Y., Davila, J., Ge, M., Cucurull, L., Flores, A., Sciatetta, C., Pacione, R., Boccolari, M., Pugnaghi, S., Vedel, H., Mogensen, K., Yang, X., Garate, J.: The contributions of the MAGIC project to the COST-716 objectives of assessing the operational potential of ground-based GPS meteorology on an international scale
Physics and Chemists of the Earth, vol. 26A, núm. 6-8, pàg. 433-438. 2001.

1999-2000

Bosch, E.: Nuevas tecnologías para el establecimiento de servicios de correcciones diferenciales GPS
Proceedings de la 4a Setmana Geomàtica de Barcelona. Sitges, 3-6 abril 2000. Premi "Jordi Viñas".

Castellote, M., Fleta, J., Giménez, J., Goula, X., Soro, M., Suriñach, E., Talaya, J. i Térmens, A.: CuaTeNeo GPS network to monitor crustal deformations in the SE of the Iberian Peninsula
X general Assembly of the WEGENER Project (WEGENER 2000). Observatorio de San Fernando. 18-20 desembre 2000.

Davila, J. M., Ben Sari, D., Elósegui, P., Gárate, J., Mendes, V., Ouzar, D., Pagarete, J., Reilinger, R., Rius, A., Talaya, J., Bennett, R. i Davis, J. L.: El proyecto AMIGO: Estudios GPS multidisciplinares en la región occidental de la frontera de placas Euroasiática y Africana. Situación actual
2a Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 febrer 2000.

Martínez-Benjamín, J. J., Martínez-García, M., Ortiz, M. À., Talaya, J., Garate, J., Dàvila, M., Ferrandiz, J. M., Vigo-Aguiar, M. I., Pérez, B., Álvarez, E.: The TOPEX/POSEIDON and JASON-1 Calibration Campaigns in the Cape of Begur and Ibiza Island Regions
TOPEX/POSEIDON/Jason-1 Science Working Team Meeting. Miami, 2000.

Martínez-Benjamín, J. J., Martínez-García, M., Ortiz, M. À., Talaya, J., Kruizinga, G. L. H., Haines, B., Garate, J., Dàvila, M., Ferrandiz, J. M., Vigo-Aguiar, M. I., Pérez, B., Álvarez, E., Colombo, O. L., Chao, B., Shum, C. K.: The TOPEX/POSEIDON
CATALA Altimeter Calibration Campaign
American Geophysical Union. Washington, 2000.

Martínez-García, M., Kruizinga, G. L. H., Martínez-Benjamín, J. J., Ortiz, M. À., Talaya, J.: Preliminary experience and technical aspects on the JASON-1 validation and calibration radar altimeter by using GPS buoys
XXV General Assembly of the European Geophysical Society. Niça, 2000.

Martínez-García, M., Martínez-Benjamín, J. J., Kruizinga, G. L. H., Haines, B., Ortiz, M. À., Talaya, J.: The CATALA campaigns: indirect calibration technique for ENVISAT altimeter calibration
ESA WPP-70, pàg. 427-435). ERS-ENVISAT Symposium. Gothemburg, 2000.

Martínez-García, M., Martínez-Benjamín, J. J., Kruizinga, G. L. K., Ortiz, M. À., Talaya, J.: Preliminary results of the GPS bouys data processing in the north westen Mediterranean sea
International Union of Geodesy and Geophisics (IUGG) XXII General Assembly. Birmingham, EUA, 1999.

Martínez-García, M., Martínez-Benjamín, J. J., Ortiz, M. À., Talaya, J., Kruizinga, G. L. H., Haines, B., Garate, J., Dàvila, J. M.:   Absolute TOPEX altimeter calibration campaigns in the NW Mediterranean Sea and calibration site selection for JASON-1
X General Assembly of the WEGENER Project (WEGENER 2000). Observatorio de San Fernando. 18-20 setembre 2000.

Talaya, J.: Robust GPS kinematic positioning for direct georeferencing
ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam, 2000.

Talaya, J. i Bosch, E.: CATNET: A permanent GPS network with real time capabilities
ION GPS'99. Nashville, Tennessee, EUA, 14-17 desembre 1999.

Talaya, J., Bosch, E., Ortiz, M. À. i Parareda, C.: CATNET: una red de estaciones permanentes GPS con capacidades de tiempo real
2a Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 febrer 2000.

Talaya, J., Bosch, E., Ortiz, M. À. i Parareda, C.: CATNET: una red de estaciones permanentes GPS con capacidades de tiempo real
Proceedings de la 4a Setmana Geomàtica de Barcelona. Sitges, 3-6 abril 2000.

Talaya, J., Feigl, K., Térmens, A. i Colomina, I.: Practical lessons from análisis of a GPS network designed to detect movements of ~ 1 mm/year in the Eastern Pyrenees
Physical and Chemists of the Earth, vol. 24, núm. 4, pàg. 355-359. 1999.

Térmens, A., Castellote, M., Soro, M., Fleta, J., Goula, X. i Talaya, J.: PotSis'99, PotSis'94 and PotSis'99 GPS campaigns to improve the knowledge of seismic potentiality in the Eastern Pyrenees
X General Assembly of the WEGENER Project (WEGENER 2000). Observatorio de San Fernando. 18-20 setembre 2000.

1997-1998

Colomina, I., Fleta, J., Giménez, J., Goula, X., Masana, E., Ortiz, M. À., Santanach, P., Soro, M., Suriñach, E., Talaya, J. i Térmens, A.: The CuaTeNeo GPS network to quantify horizontal movements in the Southeastern part of the Iberian Peninsula
1ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica i 9ª Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica. Aguadulce, Almería, febrer 1998

Martín, À. I Térmens, A.: El geoide UB91 tornat a visitar: comparació amb DEFLEX'91, DEFLEX'94 i model global EGM96
1ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica i 9ª Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica. Aguadulce, Almería, febrer 1998

1988

Colomina, I. (1988):  Densificación fotogramétrica de redes geodésicas
VI Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica. Madrid.


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral