Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Geodèsia  >   Recursos

Recursos

Recursos de transformació

 

Guies específiques de transformació

 

Model de geoide EGM08D595

 

Codis sistemes de referència

 

Ajustos anteriors

 

Geofons


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D