ETRS89

Començant el setembre de 2011 i fins l'1 de gener del 2015, l'ICGC publicarà tots els productes i serveis en ETRS89 i ED50

L'ICGC publica la metodologia emprada per a la transformació de les seves bases per tal que els usuaris puguin realitzar la transició a ETRS89 de manera coherent amb la cartografia.

 

Introducció

La Comunitat Europea mitjançant el programa INSPIRE promou l'harmonització de la geoinformació arreu d'Europa. Amb aquest objectiu s'estableix la transició al nou sistema de referència ETRS89 per tots els estats membres per tal de facilitar la interoperabilitat entre els territoris. El Decret 1071/2007 que oficialitza el sistema ETRS89 estableix la transició del ED50 al ETRS89 amb tres dates clau.

  • 29/08/2007: Publicació del Decret. El nou sistema oficial és el ETRS89 però es pot seguir publicant en ED50 fent referència al nou sistema.
  • 01/01/2012: No es podrà inscriure als registres cartogràfics cap projecte nou en ED50.
  • 01/01/2015: Publicació exclusivament en ETRS89

Des de la publicació del Decret l'ICGC ha estat treballant per adaptar al sistema ETRS89 els seus productes i serveis i alhora facilitar la transformació dels productes existents. Finalitzada la fase d'estudi i d'implantació s'inicia la fase de publicació dels productes i serveis que serà efectiva el setembre de 2011, i la comunicació a l'usuari per tal d'informar dels procediments emprats a l'ICGC per la transformació dels seus productes. Aquesta transformació ha estat aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, i permet als usuaris realitzar llur transició a ETRS89 de forma coherent amb les bases cartogràfiques de l'ICGC.

Transformacions específiques per al canvi de sistema de referència

 

Més informació